31.5.2010

 

Fundargerð 11. fundar Inntökuráðs ART teymis

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi 17. desember 2009 kl. 13:00.

 

Mættir:  Bjarni Bjarnason verkefnisstjóri, Eygló Aradóttir barnalæknir og Kristín Hreinsdóttir formaður stjórnar sem einnig ritaði fundargerð.

 

Einnig mætti til fundarins Alda Sigrún Magnúsdóttir sálfræðingur til að fylgja eftir greiningum skjólstæðinga sinna.  Fundargerð var rituð í trúnaðarmálabók.

 

Formaður setti fund og stjórnaði honum.

 

1.            Staða ART verkefnisins.

Formaður stjórnar fór yfir stöðu verkefnisins.  Ekki hefur fengist viðbótarfjármagn til verkefnisins og er það því rekið á yfirdrætti.  Verið er að vinna í fjármögnun verkefnisins.

 

2.             Verkefnisstjóri fór yfir starf teymisins í vetur. 

Teymið hefur haft mál 29 barna með höndum á haustönn. 9 börn halda áfram í meðferð og eftirfylgd verður með 13 börnum í viðbót við það.  7 börn útskrifast frá teyminu.

 

Félagsvísindastofnun HÍ tók að sér úttekt á ART verkefninu fyrir menntamála­ráðuneytið.  Niðurstöður voru mjög jákvæðar fyrir ART teymið og störf þess.

 

3.            11 umsóknir bárust um ART meðferð.

3 umsóknir bárust frá Sunnulækjarskóla.

1 umsókn barst frá Grunnskólanum í Þorlákshöfn.

6 umsóknir bárust frá Grunnskólanum í Hveragerði.

 

Verkefnisstjóri mælir með að allar umsóknir verði samþykktar, en umsókn frá Barnaverndarnefnd Reykjavíkurborgar verði samþykkt með fyrirvara um að greiðslur berist frá Reykjavíkurborg. Samþykkt.

 

Fundargerð lesin upp og staðfest.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:15.

 

Kristín Hreinsdóttir

Bjarni Bjarnason

Eygló Aradóttir

27.5.2010

 

Fundargerð 12. fundar Inntökuráðs ART teymis

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi 27. maí 2010 kl. 8:30.

 

Mættir:  Bjarni Bjarnason verkefnisstjóri, Eygló Aradóttir barnalæknir og Kristín Hreinsdóttir formaður stjórnar sem einnig ritaði fundargerð.

 

Einnig komu á fundinn tveir sálfræðingar Skólaskrifstofu Suðurlands: Alda Sigrún Magnúsdóttir frá kl. 9:25 til 10:40 og Snorri Rafn Sigmarsson frá 10:00 til 10:45 til að fylgja eftir málum skjólstæðinga sinna.  Fundargerð var rituð í trúnaðarmálabók.

 

Formaður setti fund og stjórnaði honum.

 

1.            Staða ART verkefnisins.

Formaður stjórnar fór yfir stöðu verkefnisins.  Verkefnið fékk í byrjun árs 10 millj. kr. framlag frá Barnaverndarstofu í gegnum samning við Sveitarfélagið Árborg f.h. barnaverndarnefnda á Suðurlandi til að veita ART meðferð sem barnaverndarúrræði. Einnig fékkst 1 millj. kr. vegna undirbúnings á árinu 2009.  Þá fékk verkefnið úthlutað 5 millj. kr. vegna ársins 2009 af fjárveitingu vegna langveikra barna og barna með ADHD í samstarfi þriggja ráðuneyta. Verkefnið stendur því á núlli fyrir árið 2009, en vantar enn u.þ.b. 12 millj. kr. til ársins 2010.  Aftur verður auglýst eftir umsóknum í haust og mun Skólaskrifstofa Suðurlands sækja um vegna ART verkefnisins. Allar umsóknir sem samþykktar eru á 12. fundi inntökuráðs fyrir haustið 2010 eru því samþykktar með þeim fyrirvara að fjármagn fáist til rekstrarins.

 

2.             Verkefnisstjóri fór yfir starf vetrarins. 

Teymið hefur haft 28 börn í meðferð í vetur og 12 til viðbótar í eftirfylgd frá áramótum. Auk þess hefur teymð sinnt 6 barnaverndarerindum frá áramótum.  Engin börn útskrifast fyrr en í haust.  Samstarf við skóla á svæðinu er í sífelldri þróun og margir skólarnir vinna orðið mjög vel með teyminu.

 

3.            Mál til afgreiðslu.

Teknar voru fyrir 15 umsóknir.

7 umsóknir bárust frá Hveragerðisbæ vegna nemenda í Grunnskólanum í Hveragerði, 5 umsóknir bárust frá sveitarfélaginu Árborg vegna nemenda í Sunnulækjarskóla og Vallaskóla, 2 umsóknir bárumst frá Grímsnes- og Grafningshreppi vegna nemenda í Grunnskólanum Ljósuborg og 1 umsókn barst frá Flóahreppi vegna nemenda í Flóaskóla.

 

Verkefnisstjóri mælir með að 14 umsóknir verði samþykktar, þar af þrjár með fyrirvara um að þær eigi fremur heima í flokki barnaverndarmála.  Einni umsókn verði frestað þar til frekari greiningar á stöðu viðkomandi nemanda liggja fyrir.  Samþykkt.

 

Fundargerð lesin upp og staðfest.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:10.

 

Kristín Hreinsdóttir

Bjarni Bjarnason

Eygló Aradóttir

19.6.2009

Fundargerð 10. fundar Inntökuráðs ART teymis

Mættir:  Bjarni Bjarnason verkefnisstjóri, Eygló Aradóttir barnalæknir og Kristín Hreinsdóttir formaður stjórnar sem einnig ritaði fundargerð. Íris Böðvarsdóttir sálfræðingur kom til fundarins kl. 9:00. 

 

Einnig voru viðstaddir fundinn tveir sálfræðingar Skólaskrifstofu Suðurlands: Alda Sigrún Magnúsdóttir og Snorri Rafn Sigmarsson til að fylgja eftir greiningum skjólstæðinga Skólaskrifstofu Suðurlands.  Fundargerð var rituð í trúnaðarmálabók.

 

Formaður setti fund og stjórnaði honum.

 

1.            Staða ART verkefnisins.

Formaður stjórnar fór yfir stöðu verkefnisins.  Verkefnið fékk 10 millj. kr. framlag frá Menntamálaráðuneytinu til rekstrarársins 2009.  Fjárhagsáætlun hljóðaði upp á 18 millj. kr.  Ljóst er að ef aukafjármagn fæst ekki til verkefnisins næst ekki að halda starfseminni áfram út árið, þrátt fyrir að starfsmenn hafi skorið niður laun sín um 20%.  Umsóknir sem afgreiddar eru á fundinum eru því afgreiddar með þeim fyrirvara að fjármagn til rekstrarins út árið fáist.

 

2.             Verkefnisstjóri fór yfir starf vetrarins. 

14 börn hafa verið í meðferð hjá ART-teyminu á vorönn.  Reiknað er með að útskrifa tíu börn en fjögur haldi áfram í eftirfylgd.

 

Úttekt á ART verkefninu stendur yfir og er viðtölum lokið.  Það er Félagsvísindastofnun sem gerir úttektina fyrir menntamálaráðuneytið.  Tekin voru viðtöl við stjórnendur skóla og skólaskrifstofu, kennara, nemendur, foreldra og annað starfsfólk skóla, auk starfsmanna teymisins.  Skýrslunnar er að vænta í júní nk.

 

3.             Starfsreglur inntökuráðs lagðar fyrir til endurskoðunar. 

Starfsreglur voru samþykktar óbreyttar.

 

4.            Umsóknir um meðferð eru 19 talsins.

Teknar voru fyrir nítján umsóknir.

9 umsóknir bárust frá Hveragerðisbæ vegna nemenda í Grunnskólanum í Hveragerði, 10 umsóknir bárust frá sveitarfélaginu Árborg vegna nemenda í Sunnulækjarskóla og Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri.

1)      Drengur fæddur 1995.

2)      Drengur fæddur 1997.

3)      Stúlka fædd 1996.

4)      Stúlka fædd 1995.

5)      Drengur fæddur 1994.

6)      Drengur fæddur 1997.

7)      Drengur fæddur 1995.

8)      Drengur fæddur 1999.

9)      Drengur fæddur 1996.

10)  Drengur fæddur 1995.

11)  Stúlka fædd 1994.

12)  Stúlka fædd 1995.

13)  Drengur fæddur 1999.

14)  Stúlka fædd 1996.

15)  Stúlka fædd 1996.

16)  Stúlka fædd 1994.

17)  Stúlka fædd 1995.

18)  Drengur fæddur 1998.

19)  Drengur fæddur 1997.

 

Verkefnisstjóri mælir með að 6 umsóknir verði samþykktar í hópmeðferð með aðkomu skóla- og félagsþjónustu.  Samþykkt.

 

Eygló fór af fundi kl. 9:30.

 

Verkefnisstjóri leggur til að 2 umsóknir verði afgreiddar þannig að ART teymi handleiði skólann í vinnu með börnin í ART þjálfun, en komi ekki beint að málinu. Samþykkt.  Ein umsókn var samþykkt sem eftirfylgdarmál.

 

Allar aðrar umsóknirnar samþykktar, en útfærsla verður í samvinnu við skóla, foreldra og/eða félagsþjónustu.

 

Fundargerð lesin upp og staðfest.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:10.

 

Kristín Hreinsdóttir

Bjarni Bjarnason

Eygló Aradóttir